Tandläkarskräck drabbar ungefär en femtedel av befolkningen och långt fler har troligtvis inte tandvårdskliniken som sin ”favoritplats”. Rädsla eller missnöje kan dock vara ett hinder för att få nödvändig tandvård och leda till att sjukdomar i munhålan utvecklas. Det är därför viktigt att hantera de betungande känslorna och hitta tandvårdspersonal som du känner dig bekväm med. Tandvårdsgruppen i Kungälv erbjuder dig en trygg atmosfär före, under och efter behandlingen. 

Före behandlingen 

Kommunikation är a och o för en lyckad behandling. Som tandläkare i Tandvårdsgruppen använder vi våra munnar för att bland annat utbilda patienter om vikten av regelbunden tandvård hemmavid. Kommunikation är också en viktig del av vår behandlingsplanering. Genom att förmedla befintliga behandlingsalternativ och vad som kan förväntas under och efter behandlingen kan vi hjälpa till att ta beslut om tandvård. 

Kommunikationen som värdesätts högst för oss är dock den där patienterna får möjlighet att uttrycka sina förväntningar, våga ställa frågor och öppna upp sig om sin tandvårdshistoria samt nutida vårdbehov. Om du har tandläkarskräck eller något obehag inför behandlingen kan tid avsättas för att hantera känslorna som väcks i rummet. 

Vi är en trygg tandläkare i Kungälv

Under behandlingen

Patienter kommer till oss dag efter dag, år efter år och vi har således arbetat med en mängd olika tandhälsoproblem och tandvårdsbehov. Det har gett oss breda kunskaper och färdigheter inom området. All personal går även fortlöpande på utbildning för att hålla hög kunskapsnivå och vara uppdaterade på den senaste tekniken. 

Med erfarenhet görs behandlingar effektivt, noggrant och med mindre obehag. Om rädsla uppstår under behandlingen fokuserar vi på att lugna situationen, ger information inför kommande momenten och erbjuder en hand att hålla i. Andningstekniker, musik och ljudböcker är exempel på hjälpmedel som kan distrahera obehagskänslor. Alla moment sker givetvis så smärtfritt som möjligt. Vi erbjuder smärtlindrande salvor, injektioner och även sedering finns ibland att få vid behov. Sist men inte minst gör Tandvårdsgruppen sitt bästa för att värna om natur och miljö. Goda hygienrutiner erhålls alltid under behandlingen och vi tar hänsyn till alla allergier och överkänsligheter. 

Efter behandlingen

När det till sist kommer till betalningen kan kostnaden av behandlingen faktureras. Alla som är anslutna till Försäkringskassan har också rätt till tandvårdsbidrag. Priset på tandvård ska dock alltid informeras inför behandling vilket förebygger att ovälkomna överraskningar uppstår. På vår hemsida presenterar vi några prisexempel för några av de vanligare behandlingarna. Tveka inte att kontakta oss för övriga funderingar gällande betalning. Vi finns alltid tillgängliga för frågor, nya bokningar och återbesök.

FAQ

Går det att övervinna tandläkarskräck?

Det finns flera metoder som kan hjälpa människor att övervinna sin tandläkarskräck. Gradvis exponering för tandläkarmiljön och situationerna kan också hjälpa till att minska rädslan. Ibland kan läkare eller tandläkare ordinera lugnande medel för att hjälpa till att minska ångest under tandläkarbesök. Att prata med en professionell, såsom en psykolog eller terapeut, kan också vara till hjälp för att övervinna tandläkarskräck. Oavsett metod är det viktigt att hitta en trygg tandläkare som du är bekväm att övervinna rädslan med.

Gör det ont att laga tänder?

Moderna tandvårdsbehandlingar har utvecklats mycket under de senaste åren, så det finns numera många sätt att minimera smärta och obehag. Vid mindre ingrepp, såsom lagning av en liten karies, används ofta lokalbedövning för att minska smärtan. Lokalbedövningen gör att tanden och området runt den bedövas så att du inte känner någon smärta under ingreppet.

Hur mycket får du i tandvårdsbidrag?

Alla som är anslutna till Försäkringskassan får tandvårdsbidrag på 300 kr eller 600 kr beroende på ålder. Till och med det år du fyller 29 ligger tandvårdsbidraget på 600 kr. Sedan halveras det till 300 kr per år fram till det år du fyller 64.