Tandreglering finns till för att behandla olika tillstånd i munnen för människor i alla åldrar. Idag presenterar vi en smidig och estetisk lösning på tandreglering som alternativ till den synliga rälsen och de imponerande konstruktionerna som ofta barn och ungdomar förknippas med. Behov av tandreglering grundar sig i de mest primitiva funktioner såsom att interagera socialt och äta mat. Tänder och vår uppfattning om dem förändras tillsammans med oss genom livet. Om ditt bett känns avvikande och dina tänder upplevs felställda kan det påverka din hälsa och psykiska välmående negativt. Tandreglering kan sammanfattningsvis hjälpa dig med nedanstående problem. 

Utseende

Det är inte ovanligt att tandreglering görs med önskan om ett vackrare leende. Självförtroende bakom ett leende kan tänkas öka välbefinnandet i sociala situationer och på så vis påverka livskvaliteten positivt. Sneda tänder, mellanrum, trångställningar, överbett och underbett är exempel på tillstånd som kan åtgärdas vid behov. Tandreglering skulle i dessa fall göra tänderna mer raka och avstånd kan minskas eller ökas för symmetri i tandbågen. Korrigering av ett felställt bett kan på så vis balansera ditt ansikte och ge en mer proportionerlig profil. 

Vanliga problem som kan lösas med tandreglering

Funktion och smärta 

Smärta och besvär från käkled och muskulatur, inklusive huvudvärk och trötthetskänslor, kan uppkomma från ett snedställt bett genom felbelastning av käksystemet. Avlastning kan åstadkommas genom tandreglering och symtomen från käkarna minskas. Med bettavvikelser kan också tandkontakter reduceras. Intag av mat, den vanligtvis naturligt förekommande aktiviteten, blir komplicerad utan hjälp av optimala kontakter och framtändernas bitförmåga. Det kan i sin tur leda till problematik med ämnesomsättningen. Även tal och uttal kan försvåras med svåra bettavvikelser. 

Sjukdomar

Raka och samlade tänder är lättare att hålla rena. Med tandreglering kan du därför minska risken för karies (hål) och andra sjukdomar såsom tandlossning. Felställda tänder kan också orsaka förslitningar på motstående tänder i käken genom vardaglig felbelastning, vilket inte sällan kan leda till tandfrakturer, lossnade kronor och således behov av restaureringar i det långa loppet. Om tänderna nöter på slemhinnan finns det också risk sår och infektioner som kan påverka allmänhälsan. 

Sammanfattningsvis kan du vända dig till oss för tandreglering oavsett ålder och om du är ute efter ett förbättrat utseende, funktion och/eller allmänhälsa. Känner du igen dig i något av ovanstående tillstånd tveka inte att kontakta oss för konsultation där vi presenterar behandlingsalternativ och kostnadsförslag inför eventuell behandling. Tandvårdsgruppen finns till för ditt välmående. Tandreglering görs i samråd med dig och dina önskemål, före, under och efter behandlingen. 

FAQ

Är det viktigt med ett vackert leende?

Ett fint leende kan vara viktigt för många människor av olika skäl. Det kan påverka självförtroendet och självkänslan positivt, vilket kan leda till sociala och professionella fördelar. Människor med ett vackert leende anses ofta mer attraktiva och vänliga, vilket kan göra det lättare att skapa relationer och interagera med andra människor. Dessutom kan ett bra bett och en korrekt tandställning bidra till att förhindra tandproblem och tandhälsa på lång sikt. Även om det är viktigt att upprätthålla god tandhygien och ta hand om tänderna, kan tandreglering vara ett sätt att förbättra utseendet på tänderna och få ett vackert leende.

Finns det någon åldergräns på tandreglering?

Nej, det finns ingen övre åldergräns för tandreglering. Många vuxna väljer att genomgå tandreglering för att korrigera bettfel eller för att förbättra utseendet på sina tänder. Däremot finns det en nedre åldergräns, då barns tandutveckling och käkutveckling måste vara tillräckligt avancerad med tanke på utrymmet som krävs vid reglering. Detta är individuellt mellan barn. Tandreglering brukar göras tidigast mellan 10-14 års ålder.

Vad kostar tandreglering?

Kostnaden för tandreglering kan variera beroende på en rad olika faktorer, inklusive vilken typ av tandreglering du behöver och hur länge du behöver ha tandställningen på dig. Om du behöver omfattande tandreglering kan kostnaden bli högre. Eventuellt kan betalningsplaner eller finansieringsalternativ erbjudas för att hjälpa till att sprida ut kostnaden över tid. Det är viktigt att diskutera kostnaden och alternativ med en ansvarig tandläkare för att hitta den bästa lösningen för dina behov och budget.